Witaj w Zeroryzyka

Category Archives: Projekty unijne

 

 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Zero Ryzyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zrealizowała projekt pt.:

„Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6. Oś Priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Intensywność wsparcia: 50%

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Zero Ryzyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zrealizowała projekt pt.:

„Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6. Oś Priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Intensywność wsparcia: 80%

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO